Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Urgut tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.07.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 475 0 0 0
2 2-DMTM 270 0 0 0
3 3-DMTM 110 0 0 0
4 4-DMTM 175 0 0 0
5 5-DMTM 125 0 0 0
6 6-DMTM 175 0 0 0
7 7-DMTM 200 0 0 0
8 8-DMTM 175 0 0 0
9 9-DMTM 175 0 0 0
10 10-DMTM 75 0 0 0
11 11-DMTM 175 0 0 0
12 12-DMTM 182 0 0 0
13 13-DMTM 220 0 0 0
14 14-DMTM 75 0 0 0
15 15-DMTM 115 0 0 0
16 16-DMTM 125 0 0 0
17 17-DMTM 150 0 0 0
18 18-DMTM 160 0 0 0
19 19-DMTM 125 0 0 0
20 20-DMTM 150 0 0 0
21 21-DMTM 80 0 0 0
22 22-DMTM 100 0 0 0
23 23-DMTM 100 0 0 0
24 24-DMTM 120 0 0 0
25 25-DMTM 175 0 0 0
26 26-DMTM 125 0 0 0
27 27-DMTM 152 0 0 0
28 28-DMTM 100 0 0 0
29 29-DMTM 150 0 0 0
30 30-DMTM 136 0 0 0
31 31-DMTM 75 0 0 0
32 32-DMTM 170 0 0 0
33 33-DMTM 150 0 0 0
34 34-DMTM 176 0 0 0
35 35-DMTM 50 0 0 0
36 36-DMTM 125 0 0 0
37 37-DMTM 50 0 0 0
38 38-DMTM 120 0 0 0
39 39-DMTM 100 0 0 0
40 40-DMTM 50 0 0 0
41 42-DMTM 75 0 0 0
42 46-DMTM 100 0 0 0
43 47-DMTM 175 0 0 0
44 48-DMTM 103 0 0 0
45 49-DMTM 150 0 0 0
46 62-DMTM 120 0 0 0
Jami 6459 0 0 0